Ventilasjon

Kjell J Lund A/S har lang erfaring i montering av ventilasjonsanlegg og innehar også nødvendig kompetanse til mindre prosjekteringer innenfor dette området.